Máchando Grando na Ohři

21.07.2020 12:39

21. - 25. 7. 2020

Letos jsme se s Máchandem vydali na Ohři. Při plánování jsme ji vybrali kvůli tomu, že bylo velké sucho a Ohře se dá sjíždět i při podstavu vody. No a pak pršelo asi 2 měsíce v kuse. Po celé republice. jen v Západních Čechách moc ne. Takže na všech řekách je stav normal popřípadě nadstav a jediná Ohře má pořád podstav. Ale jet se dala, jen vyhýbání se kamenům bylo občas velmi obtáížné. Ale všichni dopluli až do cíle - všech 16 lodí!!! To byla panečku flotila!

__________________________________________________________

—————

Zpět


Kontakt

Klub deskových her Korunka

Black Lotus
Puchmajerova 208/1
Ostrava, 702 00


604 488 372 (Deli)
608 711 791 (Cauly)

732 455 520 (Veronika - Destičky)